• English
  • Tiếng Việt

Cuộc săn tìm côn trùng 🐌🦋🐝

Tháng này, lớp Grizzly 4 của cô Leisha đã thực hiện một nghiên cứu chuyên sâu về bọ! Các bạn nhỏ được học về các loại côn trùng khác nhau, vai trò của chúng trong môi trường, cách chúng sinh sống và tất cả những bí mật thú vị về chúng. Nghiên cứu liên quan đến một cuộc “săn bọ” trong khuôn viên trường, nơi học sinh tự tìm những chú bọ sống để quan sát và nghiên cứu. 🔍