• English
  • Tiếng Việt

Kỉ niệm 100 ngày tới trường

Hôm nay, kỉ niệm tròn 100 ngày tới trường của nhà gấu Grizzlies, những chú gấu út đến trường trong trang phục của những “cụ ông”, “cụ bà” 100 tuổi 👵🧓. Bạn đã bao giờ thấy những cụ già 100 tuổi dễ thương như vậy chưa?!