• English
  • Tiếng Việt

Ngày Hội Học Thuật 🤩

Vào chiều nay, lần đầu tiên Ngày Hội Học Thuật được tổ chức tại nhà trường St. Mary’s. Hơn cả mong đợi, các chú gấu nhỏ của chúng ta đã tích cực tham gia hết mình trong mọi trò chơi. Thật là một ngày hội tuyệt vời, học mà chơi, chơi mà học! 😆😆😆