• English
  • Tiếng Việt

Teambuilding cùng Gấu Grizzly 🐻🤝

Vào thứ Hai tuần này, tất cả gấu con Grizzlies đã tham gia vào các trò chơi tập thể để thực hành giá trị của tháng Hai: Tinh Thần Đồng Đội. Mỗi hoạt động yêu cầu các bạn nhỏ làm việc cùng nhau để giải quyết một vấn đề, hoàn thành một nhiệm vụ hoặc cùng nhau đạt được một mục tiêu. Đây là một cách tương tác tuyệt vời để phát triển kỹ năng làm việc nhóm của trẻ trong các khía cạnh khác của cuộc sống. Grizzlies ơi, các bạn đã làm rất tốt! 💯

Translate »