• English
  • Tiếng Việt

Ngày Hội Vui Chơi Toàn Cầu 2024

By Tháng Hai 22, 2024

Ngày Hội Trò Chơi Toàn Cầu của St. Mary’s thực sự tuyệt vời với thật nhiều sự sáng tạo và niềm vui. Các giáo viên và học sinh đã tổ chức một loạt các trạm chơi đa dạng để học …

모든 뉴스 보기

Ngày hội Trao đổi Sách 2024

By Tháng Một 22, 2024

Sự kiện Trao đổi Sách Grizzly của nhà trường đã thành công vô cùng rực rỡ!   Các bạn học sinh Mẫu giáo đã hào phóng tặng hơn 200 cuốn sách, tạo nên một ngày hội mua bán sách sôi …

모든 뉴스 보기
Translate »