• English
  • Tiếng Việt

Quy Trình Tuyển Sinh

QUY TRÌNH TUYỂN SINH

Ứng Tuyển

Nộp hồ sơ xin nhập học trực tiếp tại Phòng Tuyển sinh hoặc gửi email tới admissions@stmarysintl.org

Danh Sách Hồ Sơ Nhập Học

□   Đơn xin nhập học

□   Giấy khám sức khoẻ

□   3 ảnh chân dung của học sinh, 1 ảnh chân dung của bố/mẹ/người giám hộ cỡ 3×4

□   Bản sao Sổ tiêm Vaccine

□   Bản sao Hộ chiếu hoặc Giấy khai sinh của học sinh

□   Kết quả học 2 năm học gần nhất và nhận xét/thư giới thiệu của giáo viên hiện tại

□   Chứng nhận học sinh của trường hiện tại

Nộp Phí Đăng Ký và Xét Tuyển

2,500,000 VND/ học sinh

Phí này không được hoàn lại, không được chuyển nhượng và chỉ áp dụng cho năm học mà học sinh đăng ký. Phí này phải được chuyển khoản trước kỳ xét tuyển đầu vào theo thông tin dưới đây.

Ngân hàng: Shinhan Viet Nam

Tên chủ tài khoản: Cong ty Co phan Tu van va Dau tu Giao duc Toan cau

Số tài khoản: 700-016-932531 | Tài khoản tiền Việt

Nội dung chuyển khoản:

Họ và tên học sinh_Lớp nhập học_Lý do chuyển khoản

Thông báo cho Nhà trường vào ngày chuyển khoản.

Xét Tuyển Đầu Vào

Việc xét tuyển sẽ được dùng để đánh giá học sinh dựa trên các tiêu chí:

□   Khả năng tiếng Anh

□   Kỹ năng Toán

□   Phỏng vấn và Quan sát kỹ năng

□   Kết quả học tập của 2 năm học gần nhất

□   Thư giới thiệu, đánh giá của giáo viên hiện tại

Thông Báo Kết Quả

•   Hội đồng Tuyển sinh sẽ đưa ra quyết định về việc tiếp nhận học sinh trong vòng 5 ngày làm việc

•   Sau khi nhận được Thư mời nhập học và bản Cam kết nhập học, Phụ huynh/Người giám hộ sẽ xác nhận nhập học cho học sinh qua email cho Nhà trường và ký vào Cam kết nhập học trong vòng 5 ngày làm việc.

Đóng Học Phí và Các Loại Phí Khác

•   Phí nhập học: 17,500,000 VND/Học sinh

•   Phí này không được hoàn trả và không được chuyển nhượng

•   Các phí khác: dịch vụ xe buýt, bữa ăn, hoạt động ngoài giờ, v.v.

•   Phòng Kế toán gửi thông báo phí cho Phụ huynh

•   Học phí và các khoản phí khác phải được đóng theo quy định

Translate »