• English
  • Tiếng Việt

Vận động nào, Grizzly ơi!

Một sự kiện cực kì thú vị trong tháng này của nhà gấu chính là Grizzly Can Move: các bạn nhỏ trong lớp Grizzly 4 tuổi và 5 tuổi được cùng nhau vận động, rèn luyện khả năng giữ thăng bằng, phối hợp và làm việc theo nhóm!

 

Translate »