• English
  • Tiếng Việt

Sứ Mệnh & Tầm Nhìn

MỤC TIÊU

Môi trường học tập tại Trường Quốc tế St. Mary’s được xây dựa trên chương trình học thuật khắt khe, chất lượng và thiết thực, chú trọng phát triển nhân cách học sinh để các em có thể cống hiến cho xã hội sau này.

TẦM NHÌN

Môi trường đa văn hóa tại Trường Quốc tế St. Mary’s giúp học sinh phát triển toàn diện khả năng, sự tự tin cũng như tối đa hóa và phát huy hết năng lực của bản thân.

 

Giá trị cốt lõi

Các giá trị cốt lõi của chúng tôi nằm trong chính tâm điểm của giải pháp toàn diện cho giáo dục – chính là trong khung chương trình giảng dạy của chúng tôi, trong môi trường học tập và cộng đồng nhà trường. Các giá trị của Trường Quốc tế St. Mary’s giúp các em trưởng thành từng ngày không chỉ về kiến thức mà còn về kĩ năng, sự thích nghi trong xã hội toàn cầu.

Trách nhiệm

Công bằng

Thành công

Tự tin

Trung thực

Translate »